Top 3 # Xem Nhiều Nhất Bài Thơ Về Thầy Cô Bằng Tiếng Anh Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Chungemlachiensi.com

Thơ Tiếng Anh Về Thầy Cô

Thơ tiếng Anh về thầy cô-chùm thơ tri ân thầy cô ý nghĩa. Thầy cô giáo giống như người bố, người mẹ thứ hai của chúng ta. Bố mẹ có công sinh thành nhưng thầy cô lại có công dưỡng dục. Thầy cô mang đến cho chúng ta cái chữ, đạo làm người, giúp chúng ta trở thành con người đúng nghĩa của nó.

Công lao của thầy cô bằng trời bằng biển. Do vậy,thơ tri ân thầy cô cũng khá phong phú. Để mang lại chút riêng biệt, chúng tôi xin gửi tới bạn chùm thơ tiếng Anh về thầy cô giáo hay nhất sau đây. Chia sẻ thôi, bạn ơi !

Nội Dung

Thầy cô, những người cả đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người vĩ đại. Có rất nhiều những bài thơ hay nói về thầy cô, tuy nhiên trong bài viết này chúng tôi xin chia sẻ một số bài thơ tiếng Anh về thầy cô để dành tặng những lời tốt đẹp nhất tới những người vĩ đại nhất.

When I was just a kid.

And you said to me,

“It’s okay, we’re all friends here.”

And treated me like a normal kid?

Well even if you don’t,

Thank you, as you now mean the world to me.

Remember when I first cried in front of you?

When times were tough for me.

And you said to me,

“It’s okay, I’m here.”

And it all seemed a little better?

Well even if it’s slipped your mind,

It made me who I am today.

Remember when you fell apart?

You couldn’t cope without your Dad.

And I said to you,

“It’s okay, I’m here for you.”

And you put back up your mask?

Because it had slipped that day and I saw,

The real you, scared and hiding.

Remember when I left you?

To move on to my next stage.

And you said to me,

‘I’ll always be here for you.’

And we hugged and talked for hours?

You wanted me to chase my dreams,

And helped me through my fear.

Remember when I became you?

And you took to the sidelines.

And I said to you,

‘I’m here to carry on.’

And you watched like a proud parent,

As I took my first steps?

Now it’s me remembering you,

As you lie in the ground.

I’ll always remember your calming voice,

And be grateful for what I found.

Bản dịch:

Tác giả Amelia Jane (dịch bởi: aroma)

Nào cùng nhớ lần đầu tiên gặp gỡ

Em – một đứa trẻ đầy bỡ ngỡ

Mỉm môi cười thầy nhẹ nhàng nói khẽ

Và cứ thế, như bao học trò khác

Thầy chỉ em từng phút từng ngày

Thầy đã trở thành cả thế giới, cảm ơn!

Nhớ lần đầu tiên em khóc nhè

Vấp ngã đầu đời làm em gục ngã

Mỉm môi cười thầy nhẹ nhàng nói khẽ

Rồi cứ thế, mọi khó khăn tan biến,

Em bước tiếp dù đời còn giông tố

Sóng gió đã qua tạo nên em của ngày hôm nay.

Thầy còn nhớ ngày tim thầy tan vỡ?

Khúc mắc chuyện đời với người cha thân yêu

Vẫn mỉm cười em nhẹ nhàng nói khẽ

Thầy nhìn em với với ánh mắt ngày xưa

Và ngày đó, em biết thầy cũng thế

Cũng sợ hãi và lẩn trốn như ai.

Thầy còn nhớ, ngày em rời xa mái trường?

Để bước tiếp con đường phía trước

Vẫn mỉm cười, thầy nhẹ nhàng nói khẽ

Thầy ở đây, vẫn trong tim em

Ấm áp những cái ôm, nhẹ nhàng từng lời nói

Thầy khuyên em gạt mọi sự sợ hãi

Để theo đuổi ước mơ hằng ôm ấp

Thầy nhớ chứ, ngày em trở thành cô giáo,

Thầy nhẹ nhàng dựa ghế đá bên em

Vẫn nụ vười và giọng nói ân cần

” Thầy ở đây, để nhìn em tiếp bước”

Thầy nhìn em với anh mắt tự hào

Như cha mẹ nhìn con mình chập chững

Và bây giờ đến phiên em tưởng nhớ

Ngày thầy kính yêu yên nghỉ dưới đất sâu

Lòng đất sau sao chôn được lời ân cần thầy căn dặn

Ơn thầy em xin mãi khắc ghi.

To live this life on earth,

To face its struggles and its strife

And to improve their worth.

Not just the lesson in a book

Or how the rivers flow,

But how to choose the proper path

Wherever they may go.

To understand eternal truth

And know right from wrong,

And gather all the beauty of

A flower and a song.

For if I help the world to grow

In wisdom and in grace,

Then I shall feel that I have won

And I have filled my place.

And so I ask your guidance, God,

That I may do my part,

For character and confidence

And happiness of heart.

(James J. Metcall)

Bản dịch:

Tôi muốn dạy con như thế nào

Sống cuộc sống trên trái đất này,

Đối mặt với cuộc đấu tranh và xung đột của nó

Và để cải thiện giá trị của họ.

Không chỉ là bài học trong một cuốn sách

Hoặc dòng sông chảy như thế nào,

Nhưng làm thế nào để chọn đúng con đường

Bất cứ nơi nào họ có thể đi.

Để hiểu sự thật vĩnh cửu

Và biết đúng sai,

Và thu thập tất cả vẻ đẹp của

Một bông hoa và một bài hát.

Vì nếu tôi giúp thế giới phát triển

Trong sự khôn ngoan và trong ân sủng,

Sau đó, tôi sẽ cảm thấy rằng tôi đã thắng

Và tôi đã lấp đầy chỗ của tôi.

Và vì vậy tôi xin sự hướng dẫn của bạn, Chúa ơi,

Rằng tôi có thể làm phần của mình,

Cho tính cách và sự tự tin

Và hạnh phúc của trái tim.

(James J. Metcall)

Bên cạnh những bài thơ hay về thầy cô giáo bằng tiếng Việt bày tỏ tình cảm của mình dành tặng cho thầy cô giáo, những bài thơ Tiếng Anh tri ân thầy cô cũng là món quà tặng vô cùng ý nghĩa, mới mẻ chứa chan xúc cảm, sự kính trọng của các em dành tặng cho người mà em luôn kính trọng.

‘Teacher’ a word that takes me back to the start,

The start of my very first day at school.

I tightly clenched my mother’s hand.

I was afraid to let her go,

But suddenly somebody held my other hand

and all my fear flew ’cause there was someone to understand.

She wiped my tears and took me to class.

It’s when my grooming starts.

I understood that a teacher is the second mother or father I had,

For which I’m still glad.

I am glad that I lived under their guidance.

They taught me all, all they had.

All the manners and values I have are just because of them.

In my growing life, they are the stem.

Like a tree, I have reached heights,

For my strength re-unites.

Teachers are my preachers,

They’ll live in my heart forever.

For they have given me strength to endeavor.

They are my most precious treasure.

Bản dịch;

‘Giáo viên’ một từ đưa tôi trở lại từ đầu,

Bắt đầu ngày đầu tiên của tôi ở trường.

Tôi nắm chặt tay mẹ.

Tôi sợ để cô ấy đi,

Nhưng đột nhiên ai đó nắm tay tôi

và tất cả nỗi sợ hãi của tôi bay lên vì có ai đó hiểu.

Cô ấy lau nước mắt cho tôi và đưa tôi đến lớp.

Đó là khi sự chải chuốt của tôi bắt đầu.

Tôi hiểu rằng một giáo viên là người mẹ hoặc người cha thứ hai mà tôi có,

Mà tôi vẫn mừng.

Tôi vui vì tôi đã sống dưới sự hướng dẫn của họ.

Họ dạy tôi tất cả, tất cả những gì họ có.

Tất cả cách cư xử và giá trị tôi có chỉ là vì chúng.

Trong cuộc sống ngày càng phát triển của tôi, họ là thân cây.

Giống như một cái cây, tôi đã đạt đến độ cao,

Vì sức mạnh của tôi đoàn kết lại.

Giáo viên là người giảng đạo của tôi,

Họ sẽ sống trong trái tim tôi mãi mãi.

Vì họ đã cho tôi sức mạnh để nỗ lực.

Chúng là kho báu quý giá nhất của tôi.

Through my many tears you helped me really see

that you were always there for me.

You stood close to me like a friend, there for me

until the end.

I will never forget you and the things

you helped me through.

My inspiration is you.

You were always there when I needed you.

I now will always have great memories of you

You would ask me, “How are you doing?”

I would say I’m fine

as tears start to form in my eyes .

You always knew that I was really not fine.

You are someone I want to be like.

I found out who that person is; that person is you.

I hope that you remember me through your days.

You have touched my heart in so many ways.

I look up to you and I see a ray of sunshine

shining in on me.

I knew God sent me one of his angels

when he sent you to me.

You help me through it all,

coming to save me every time I fall.

If I could say one word, that wouldn’t

tell it all.

I am so happy to have you with me.

You helped me to really see what I couldn’t see.

You helped me to find the real me.

You turned me into the beautiful person

I was meant to be.

If I say goodbye to you, I will just fall apart

because you have always been in my heart.

I don’t want to lose you.

You care about me and I care about you too.

I remember the day I first met you and you met me.

It was like it was really meant to be.

You are someone I hold close to my heart.

There I know that we will never be apart.

Bản dịch

Tôi nhớ những lần bạn ở đó vì tôi.

Qua nhiều nước mắt tôi đã giúp tôi thực sự nhìn thấy

rằng bạn đã luôn ở đó cho tôi.

Bạn đứng gần tôi như một người bạn, ở đó cho tôi

cho đến cuối cùng.

Tôi sẽ không bao giờ quên bạn và những điều

bạn đã giúp tôi thông qua.

Cảm hứng của tôi là bạn.

Bạn đã luôn ở đó khi tôi cần bạn.

Tôi bây giờ sẽ luôn có những kỷ niệm tuyệt vời về bạn

Bạn sẽ hỏi tôi, “Bạn thế nào?”

Tôi sẽ nói tôi ổn

khi nước mắt bắt đầu hình thành trong mắt tôi.

Bạn luôn biết rằng tôi thực sự không ổn.

Bạn là người mà tôi muốn được như thế.

Tôi phát hiện ra người đó là ai; người đó là bạn

Tôi hy vọng rằng bạn nhớ tôi qua những ngày của bạn.

Bạn đã chạm vào trái tim tôi bằng nhiều cách.

Tôi nhìn lên bạn và tôi thấy một tia nắng

chiếu vào tôi

Tôi biết rằng Chúa đã gửi cho tôi một trong những thiên thần của mình

khi anh gửi em cho anh.

Bạn giúp tôi vượt qua tất cả,

đến để cứu tôi mỗi khi tôi ngã

Nếu tôi có thể nói một từ, điều đó sẽ không

kể tất cả

Tôi rất hạnh phúc khi có bạn với tôi.

Bạn đã giúp tôi thực sự thấy những gì tôi không thể nhìn thấy.

Bạn đã giúp tôi tìm thấy tôi thực sự.

Bạn biến tôi thành người đẹp

Tôi đã có nghĩa là để được.

Nếu tôi nói lời chia tay với bạn, tôi sẽ sụp đổ

bởi vì bạn đã luôn ở trong trái tim tôi

Tôi không muốn mất bạn.

Bạn quan tâm đến tôi và tôi cũng quan tâm đến bạn.

Tôi nhớ ngày tôi gặp bạn lần đầu và bạn gặp tôi.

Nó giống như nó thực sự có nghĩa là.

Em là người mà anh ôm sát vào lòng.

Ở đó tôi biết

15 Lời Chúc Tết Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa Dành Cho Thầy Cô

“I wish in this New Year God gives You,

12 Month of Happiness,

52 Weeks of Fun,

365 Days of Success,

8760 Hours Good Health,

52600 Minutes Good Luck,

3153600 Seconds of chúng tôi that’s all!”

Lời dịch:

“Chúc thầy/cô một năm đong đầy hạnh phúc,

12 tháng hạnh phúc,

52 tuần vui vẻ,

365 ngày của thành công,

8760 giờ sức khỏe,

52600 phút may mắn,

Behind every successful student is a great teacher. Thanks for being mine. Happy New Year to the best.

Lời dịch:

Đằng sau người học trò giỏi giang là người thầy/cô tuyệt vời. Em xin cám ơn vì đã là người thầy/người cô của em. Chúc năm mới với những điều tốt đẹp nhất đến với thầy/cô.

Lời dịch:

Gửi người thầy/người cô kính yêu nhất, thầy/cô đã cho em bao nhiêu kiến thức để soi sáng con đường đến thành công. Chúc thầy/cô một năm mới an lành.

As the New Year approaches, I thank all those who made a difference in my life. Thank you, teacher.

Lời dịch:

Một năm mới lại đến, em xin cảm ơn những người đã làm nên sự khác biệt cho cuộc sống của em. Và đó là thầy/cô, xin cám ơn thầy/cô.

I was blessed with a special teacher, and I hope to see you again next year. Have a Great New Year.

Lời dịch:

Em thật may mắn khi có một người thầy/cô đặc biệt, và em mong sang năm vẫn được học thầy/cô. Chúc thầy/cô có một năm mới thật tuyệt vời.

I’m lucky to have a wonderful teacher like you. Hope your New Year is as wonderful as you are.

Lời dịch:

Em rất may mắn khi được làm học trò của một người thầy/cô tuyệt vời. Mong thầy/cô có một năm mới thật hạnh phúc.

When I felt like I was failing, you helped me succeed, teacher. May your New Year be filled with nothing but happiness.

Lời dịch:

Khi em cảm thấy như đã thất bại, thầy/cô đã giúp em vượt qua và thành công. Chúc thầy/cô một năm mới ngập tràn hạnh phúc.

If I could choose my teacher, I’d choose you over and over again. Warm wishes for the New Year.

Lời dịch:

Nếu em có thể chọn thầy/cô cho mình, em sẽ luôn luôn chọn thầy/cô. Em xin gửi thầy/cô những lời chúc nồng ấm cho năm mới.

I didn’t always listen, and teacher, sometimes I gave you a hard time. Thanks for your patience. Best Wishes for the New Year.

Lời dịch:

Không phải lúc nào em cũng nghe lời thầy/cô, và thỉnh thoảng còn làm thầy/cô vất vả. Cảm ơn thầy/cô đã kiên nhẫn với em. Xin gửi đến thầy/cô những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới.

With New Year almost here, I’m thinking of who I want to send good wishes to. You, my dedicated teacher, enter my mind first.

Lời dịch:

Năm mới đã đến, em đang nghĩ xem sẽ gửi những lời chúc tốt đẹp đến ai. Và thầy/cô, người thầy/cô tận tâm của chúng em, là người em nghĩ đến đầu tiên.

May your New Year be as rewarding as my time in class with you has been. Best wishes to an awesome teacher.

Lời dịch:

Chúc thầy/cô năm mới tuyệt vời như thời gian em được học thầy/cô trên lớp. Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới người thầy/cô tuyệt vời của em.

You are an extraordinaire teacher, and I will be forever grateful for all you have taught me. Have a blessed New Year.

Lời dịch:

Thầy là một người thầy tuyệt vời, Em sẽ luôn biết ơn tất những gì thầy đã dạy em. Chúc thầy một năm mới an lành.

Because you have been such a wonderful teacher, you’re at the top of my New Year’s wish list. Warm Wishes and Thanks.

Lời dịch:

Thầy/cô là người đầu tiên em gửi đến những lời chúc năm mới vì thầy/cô thật sự tuyệt vời. Gửi tới thầy/cô lòng biết ơn và những lời chúc nồng ấm.

My dearest teacher, Best Wishes to you for the New Year. Many thanks for a wonderful education.

Lời dịch:

Thầy/cô yêu quý của em, em xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tời thầy/cô nhân dịp năm mới. Cảm ơn thầy/cô vì những bài học bổ ích.

Before you were my teacher, I found school boring. Then you came along and filled me with enthusiasm. Thanks and Happy New Year.

Lời dịch:

Trước khi được học thầy/cô, em luôn cảm thấy trường học thật nhàm chán. Sau khi thầy/cô đến, thầy/cô đã giúp em có đầy nhiệt huyết trong học tập. Cảm ơn thầy/cô, chúc thầy/cô năm mới hạnh phúc.

Thầy, Cô Giáo Chống Dịch Bằng… Thơ

Khi đại dịch COVID-19 hoành hành, mỗi người con đất Việt với những nhiệm vụ khác nhau đã nỗ lực, chung sức đồng lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Đối với các thầy, cô giáo trên vùng đất Lâm Đồng, những vần thơ được viết vội trong cảm xúc dâng trào trước mỗi thông tin về tình hình chống dịch bệnh của đất nước như một cách để góp sức cho cuộc chiến này sớm giành thắng lợi.

Cô giáo Lê Thị Thúy – Trường THPT Đức Trọng sáng tác nhiều bài thơ phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ trong thời gian hơn 1 tháng Việt Nam bước vào đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2, cô giáo Lê Thị Thúy – Trường THPT Đức Trọng đã sáng tác 4 bài thơ nói về công tác chống dịch. Vốn là giáo viên Ngữ văn, tình yêu thơ văn thấm đẫm vào tâm hồn cô từ những ngày còn đi học. “Mình nghĩ thơ thì dễ đi vào lòng người, nó cũng là cách để mình gửi gắm tình cảm, nhằm động viên, cổ vũ các lực lượng đang ngày đêm căng mình chống dịch”, cô Thúy chia sẻ.

Bài đầu tiên được cô sáng tác ngay sau khi Việt Nam công bố ca thứ 17 dương tính với COVID-19 – đánh dấu cuộc chiến chống dịch của nước ta bước vào giai đoạn cam go nhất từ khi virus Corona xâm nhập vào Việt Nam. Với tựa đề “Gửi em”, bài thơ được cô Thúy làm chỉ trong vòng 15 phút trên điện thoại khi đang ngồi nghe tin tức về tình hình phòng, chống dịch bệnh của đất nước. Đó là những tâm sự, gửi gắm của cô đến học sinh về tinh thần yêu nước, sự đồng lòng chống dịch của mọi tầng lớp nhân dân: “Ta tự hào Việt Nam vốn kiên cường/Trái tim nhỏ lại vô cùng nhân hậu/Cuộc chiến này cho dù không đẫm máu/Nhưng khác gì những cuộc chiến năm xưa”. Để cô và trò phải “Gần hai tháng rồi đàn em thơ trông ngóng/Được đến trường với bè bạn thầy cô”. 

Đặc biệt, với bài thơ chống dịch thứ 2 “Em đã làm gì cho Tổ quốc hay chưa?” đã được ca sĩ – nhạc sĩ Thanh Cường và một sinh viên thanh nhạc ở Hà Nội phổ nhạc. Đó là niềm xúc động khi đất nước đang oằn mình chống dịch nhưng vẫn dang rộng vòng tay đón kiều bào và du học sinh ở vùng tâm dịch về nước, là sự bức xúc trước thái độ của một số người trở về mà không hiểu được ý nghĩa tình cảm khi được đất nước cưu mang: “Em đã làm gì cho Tổ quốc hay chưa/Mà đòi hỏi Tổ quốc cho mình nhiều đến thế… Tổ quốc chấp nhận gồng mình chống giặc lạ/Bởi thiêng liêng hai tiếng gọi đồng bào/Giữa bão giông vẫn ngạo nghễ vút cao/Phi cơ đón đồng bào giữa vùng tâm dịch/Em trở về cớ sao còn hách dịch/Em đã làm gì cho Tổ quốc hay chưa?”.

Rồi lời kêu gọi mọi người hãy thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong bài thơ “Tổ quốc gọi rồi ta theo đúng chủ trương”: “Những dịch vụ ta tạm thời đóng cửa, Lễ hội Vua Hùng ta hẹn đến năm sau…/Tổ quốc gọi rồi ta đáp lại mau mau/Mỗi người dân khẩu trang là vũ khí” để mong chờ đến ngày “Hết dịch rồi, giữa trời rộng cao xanh/Bao nhà máy lại rộn ràng sản xuất/Nụ cười hiền mẹ ta quen chân đất/Các em thơ vui cắp sách đến trường”… Và niềm tin vào chiến thắng của cuộc chiến chống giặc dịch trong bài thơ “Yêu Tổ quốc hãy nghe theo tiếng gọi”: “Tin, làm theo khi Tổ quốc đang cần/Ngày chiến thắng đã sắp đến rất gần/Chỉ cần thôi dân đồng lòng chung sức”.

Còn với thầy Duy Hải – một cán bộ quản lý giáo dục ở Đà Lạt, những bài thơ thầy viết là niềm tự hào khi thấy sự chung sức, đồng lòng, sự hy sinh của mỗi con người Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Bài thơ “Tự hào hai tiếng Việt Nam!” là những dòng cảm xúc tự hào trước tinh thần “chống dịch như chống giặc” của các nhà lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân: “Rất tự hào tôi là người Việt Nam!/Giữa đại dịch không có ai bỏ mặc… Dù cuộc sống vẫn còn vất vả/Nước Việt tôi tất cả vì tình yêu/Triệu con tim luôn nung nấu một điều/Luôn tự hào mình là con dân Việt!”.

Đó là cảm xúc “Thật hạnh phúc người dân Việt Nam tôi” bởi được chăm sóc trong khu cách ly, là sự sẻ chia từng cái khẩu trang, từng chai nước diệt khuẩn, từng bao gạo, thùng mì cho những người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, là cuộc giải cứu nông sản cho nông dân…: “Dù cuộc sống còn bao nỗi nhọc nhằn/Nhưng dân tôi được chăm sóc miễn phí/Và mọi người không bao giờ kỳ thị/Những việc nhỏ vậy thôi dân tôi hạnh phúc lắm rồi”.

Đó là niềm cảm phục những chiến sĩ không quản ngại ngày đêm chống dịch trong bài thơ “Giữa đại dịch anh là điểm tựa của toàn dân”. Và mới đây nhất, khi xem tivi thấy hình ảnh hai vợ chồng bác sĩ làm việc tại một bệnh viện nhưng cả tháng không về nhà, chỉ nhìn nhau qua vách kính ngăn giữa hai khoa, thầy Duy Hải đã sáng tác bài thơ “Có vinh dự nào hơn thế nữa không em” để tặng đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm làm công tác chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19: “Có vinh dự nào hơn thế nữa không em/Hai đứa mình cùng chung một trận tuyến/Đánh giặc Covi cứu người dương tính/Tuy gần nhau nhưng không thấy nụ cười/Chỉ nhìn em qua cử chỉ dáng người… Nghề thầy thuốc mà em đã say mê/Không quản ngày đêm bổ sung phác đồ điều trị/Đã tháng rồi chưa gặp con mình em nhỉ/Thắng giặc Covi rồi gia đình mình quầy tụ bên nhau/Có hạnh phúc nào hơn thế nữa không em”. 

Những bài thơ của các thầy, cô giáo là tình cảm, niềm tự hào, sự xúc động, mến phục các lực lượng đang gồng mình chống lại giặc dịch COVID-19. Đó là sự động viên, chia sẻ để cùng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh trong một ngày không xa. 

VIỆT HÙNG

Bài Viết Về Lễ Hội Tết Trung Thu Bằng Tiếng Anh

Bài viết về Trung Thu bằng tiếng anh

Mid-Autumn Festival is under the full moon day of the lunar calendar every year in August, over 4,000 years ago. This is the day children’s festival, also known as the “Festival looks Moon”. Children are expected Tet is because adults are often donated toys, usually light. His star, mask, light pull troops … and pies, cakes plastic. Besides the Tet Holiday, Mid-Autumn festival is one of the most famous festivals and it is a traditional celebration for Vietnamese children.

In this new year, we organized presentation deck, looks moon. Everywhere is fallen in the active and colorful air. Children are provided with many nice lanterns – star lanterns, flower lanterns and diverse funny masks for special performance in the evening of the full moon. In some areas, people also held dragon dance, lion dance to the children happy. The main point of the Mid-Autumn is that children use the beautiful lanterns, wear funny masks, perform fantastic lion dances and sing folklore songs in the house’s grounds or on the streets when the moon is rising.

In Vietnam, Moon cakes are the specific cakes and are only on this festival. Moon cakes, which are made from flavor, dried fruit, meat, egg, pumpkin’s seed, peanut, are so sweet and good tasting. Moon cakes symbolize Luck, Happiness, Health and Wealth on the Mid-Autumn day.

Mid-Autumn celebration is also an opportunity for members of the family to get together and share everything in their year. The young generation express their gratitude to the old generation. The parents show their love for their children. For others, because the traditional time to have this festival is usually after harvesting the crops, it is as the congratulation for the full harvest.

Apart from moon cakes and lanterns, the other most visible tradition related to Mid-Autumn festival is the lion dance. On the nights leading up to the holiday, groups of children parade through the streets – some of the children maintain a martial beat on drums, while others control an extravagantly decorated ‘lion’ crafted from molds and paper.

The children approach homes and businesses and ask the owners for their permission to perform. If they agree, the children put on a show that is believed to bring a blessing of luck and fortune. Afterwards the host gives the children lucky money as a sign of gratitude.

Các bậc thầy cô phụ huynh và các học sinh có thể tham khảo, đoạn bài viết trên đã nêu rõ về lễ hội truyền thống Trung Thu của người. Hy vọng Bài viết về lễ hội Trung Thu bằng tiếng Anh là thông tin hữu ích dành cho mọi người